Kasa fiskalna mobilna

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w dowolnym sklepie czy supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie wykonywana jest sprzedaż detaliczna. Tylko z początku. Co więc jest kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej też nazywane kasami rejestrującymi więc nic innego jak narzędzie elektroniczne, dzięki któremu możemy zarejestrować zakup i stawkę podatku handlowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, oraz informacje o zakupach rejestrowane są w obcej zabezpieczonej pamięci.

Teraz w Polsce kasy są zaopatrzone w pamięć fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które ustalone są unikalnym numerem, w której na rozwiązanie doby sprzedaży zapisywane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do tego zapisuje się łączna kwota podatku i cenie brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze względu na konstrukcję kasy rejestrujące daje się na właściwe kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są grane w kwotach wyróżniają się więcej na dwa pierwsze systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy i program aplikacyjny spotykają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy towarów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od produktów natomiast pomocy));- systemy bazujące na komputerze (w niniejszej kasie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna ma kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w obecnej kwocie przeprowadzane są przy pomocy programu aplikacyjnego zawartego na komputerze, który dodatkowo steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma