Pewnosc siebie gubi

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na zajściu w określoną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak również odbiorca komunikatu zatrzymują się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży bądź firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego jest to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym projektem jest kierowanie informacji. Z tegoż względu pozostałe funkcje językowe są sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą stanowi przydatność w postępowaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest wybieranie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w artykule pisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest wybieranie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje ostatnie podstawowy składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który świadczy poniekąd o doskonałej wartości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego wskazana jest opinia osoby trzeciej, która nie brała czynnego startu w przekładzie dokumentu i zna zrecenzować jego podstawę z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść podstawie jest ciągle omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze pracodawcą jest zawarcie używanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych są nowe rozwiązania informatyczne, których przeznaczeniem jest wsparcie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii wykorzystanej w przekładach w bazach terminologicznych. W innej odsłonie językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które też muszą stać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczbie.