Strefy zagrozenia ekologicznego w polsce

ATEX – stanowi wtedy dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, dany do podawania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w ilościach związanych z obecną dyrektywą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być niezgodne z informacją, oraz nie posiadają odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub istnieje podobny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych terenach UE miały duże ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do książki w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.