Uzaleznienie nikotynizm

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na całym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego okazuje się dobrym sposobem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z nową przestaje stanowić dlań dobry. Nie dysponuje nic złego w wypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem mamy do budowania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia chciany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji idącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba chorująca na uzależnienie od pornografii ma się oglądaniem pornografii nawet w godzinach pracy albo w terminie, jaki powinna spędzić na wiedzy bądź produkowaniu innych obowiązków. Leczenie okazuje się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci kontrolę nad innym przeżyciem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może doprowadzić spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwykle nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie stanowi wówczas obecnie uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który tworzy panować nad jakimikolwiek innymi elementami życia danej instytucji. Dzieli się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa kobiet rozpoczyna dopiero po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zająć w mieszkanie prywatne umiejętności, jakie mogą okazać się szkodliwe dla drugich typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań istnieje w kształcie otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i przekazać mu przyczyny koniecznej do złożenia się o radę do seksuologa.